Εξετάσεις

Στην Κλινική πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

 1. Τοπογραφία Κερατοειδούς
 2. Παχυμετρία Κερατοειδούς
 3. Ενδοθηλιομέτρηση
 4. Τομογραφία Αμφιβληστροειδούς Heidelberg (ΗRΤ)
 5. Αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό
 6. Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία
 7. Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη (ΙCG)
 8. Βιομετρία
 9. Υπερηχογραφία (Α – Β)
 10. Οπτική Τομογραφία Συνοχής (ΟCΤ)
  -Ωχράς Κηλίδας
  -Οπτικού Νεύρου
  -Προσθίου Ημιμορίου
 11. Ορθοπτική Μελέτη
 12. Τονομέτρηση
 13. Φωτογραφία Προσθίου Ημιμορίου
 14. Φωτογραφία Βυθού
 15. Αυτοφθορισμός
 16. Μελέτη γλαυκώματος (OCT+VF+PHOTO+CCT)
 17. Μελέτη Σακχαρώδη Διαβήτη (OCT+5 PHOTO)
 18. Mελέτη ξηράς ΗΕΩ (OCT+PHOTO+Αυτοφθορισμός)
 19. Μελέτη Σπίλου (OCT+PHOTO+U/S)
 20. Μελέτη για Plaquenil (OCT+ΟΠ+Τεστ Χρωματικής αντίληψης)